Nietech

Automatik


Nietech - Kirkedalsvej 35 - 7130 Juelsminde

Telefon - +45 40 81 34 32 - info@nietech.dk

Nietech

Kirkedalsvej 35

7130 Juelsminde

CVR: 3351 8242Tel: (+45) 4081 3432
Email:

Kåre K. Nielsen

Direktør / Teknisk ansvarlig

kn@nietech.dk


Regnskab

bogholderi@nietech.dk